วัฒนธรรมพื้นบ้านและงานประเพณี

When thinking of Nan province, many might picture ancient temples, complex mountain ranges, and valuable Lanna culture. But did you know that in the nooks of this small city,เมื่อพูดถึงจังหวัดน่าน หลายคนอาจนึกถึงภาพวัดวาอารามเก่าแก่ ทิวเขาสลับซับซ้อน และวัฒนธรรมล้านนาอันทรงคุณค่า แต่รู้หรือไม่ว่า ในซอกหลืบของเมืองเล็กๆ แห่งนี้

In an era where local wisdom is fading with time, Saeng Dao Temple in Fai Kaeo Subdistrict, Phu Phiang District, Nan Province, has emerged as a center for preserving and passing on the valuable Buddhist artistic craftsmanship of Nan.ในยุคที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นกำลังเลือนหายไปตามกาลเวลา วัดแสงดาว ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ได้ก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์และสืบสานงานช่างพุทธศิลป์อันล้ำค่าของเมืองน่าน ผ่านการจัดตั้ง "ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์วัดแสงดาว"

In a world spinning at the speed of technology, there are still small communities holding fast to their roots and traditional wisdom. Ban Sao Luang in Bo Suak sub-district, ในโลกที่หมุนไปด้วยความเร็วของเทคโนโลยี ยังมีชุมชนเล็กๆ หลายแห่ง ที่ยึดมั่นในรากเหง้าและภูมิปัญญาดั้งเดิม บ้านซาวหลวง ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

Who would have thought that a red and black fabric once used in sacred rituals could become a must-have item for fashionistas? ใครจะคิดว่าลายผ้าสีแดงดำที่เคยใช้ในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ จะกลายมาเป็นไอเท็มสุดฮิตติดกระเป๋าเหล่าแฟชั่นนิสต้าได้?

"Le ma seu nyok kong Mlabri" or "Please come buy Mlabri bagsCome and buy Mlabri bags!" The clear voice of a young Mlabri child echoes through the valley "เลอ มา ซือ ญอก คอง มละ เซิม" หรือ "เชิญมาอุดหนุนย่ามของมละบรินะ" เสียงใสๆ ของเด็กน้อยชาวมละบริก้องกังวานอยู่ในหุบเขา

In the land embraced by mountains and flowing rivers, the province of 'Nan' is beloved by travelers who are captivated by the charm of Lanna. ณ ดินแดนที่ขุนเขาโอบล้อม สายน้ำไหลริน จังหวัด 'น่าน' อันเป็นที่รักใคร่ของนักเดินทางผู้หลงใหลในมนตร์เสน่ห์แห่งล้านนา

Natural Tie-Dye (Cold Dyeing) with Local Herbs in Bo Suak, an ancient village in Nan province, is captivating nature-loving tourists and those seeking unique experiences. ณ ชุมชนบ่อสวก แหล่งชุมชนอันเก่าแก่ในจังหวัดน่าน กิจกรรม "ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ (ย้อมเย็น) ด้วยสมุนไพรท้องถิ่น" กำลังดึงดูดนักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติและใฝ่หาประสบการณ์แปลกใหม่

Amidst the tranquil waters of the Nan River, a precious creation has emerged from the hands of local artisans and wisdom bearers in Nan Province. The "Nong Ruea Nan Cup," a ceramic product featuring the Nan identity boat design. ท่ามกลางสายน้ำน่านอันเงียบสงบ เกิดสรรค์ผลงานอันล้ำค่าจากฝีมือศิลปินท้องถิ่นและครูภูมิปัญญาในจังหวัดน่าน "ถ้วยน้องเรือน่าน"

Nestled amidst the serene mountains and rivers of Nan Province, a new driving force has emerged. Like a refreshing breeze, "Sla Kud" ท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำอันเงียบสงบของจังหวัดน่าน เกิดพลังขับเคลื่อนเคลื่อนลูกใหม่ เปรียบเสมือนสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดพา "สล่ากึ๊ด"

Nestled in the heart of Nan city, on Suman Thevarat Road Soi 2, stands Hong Chao Fong Kham, a two-hundred-year-old wooden house. This architectural gem of Lanna is a treasure trove waiting to be discovered, reflecting the way of life, wisdom, and culture of Lanna that has been passed down to the present day.ณ ใจกลางเมืองน่าน บนถนนสุมนเทวราช ซอย 2 เป็นที่ตั้งของ "โฮงเจ้าฟองคำ" บ้านไม้โบราณอายุกว่าสองร้อยปี สถาปัตยกรรมล้านนาอันงดงาม เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ล้ำค่าที่รอการค้นพบ สะท้อนวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมล้านนาที่ยังคงสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน

In the heart of Nan Province, a land of mountains and rivers, lies Phumin temple. Built under the reign of the powerful Prince Anantaworaritdet, the temple is a testament to the grandeur of the past. Its magnificent murals tell stories of life, culture, and beliefs from a bygone era.ณ ใจกลางนครน่าน ดินแดนที่รายล้อมด้วยขุนเขาและสายน้ำ ภายใต้รัชสมัยของเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ผู้ทรงอำนาจ เสียงแห่งการบูรณะครั้งยิ่งใหญ่ดังก้องกังวาน สะท้อนผ่านจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรตระการตา ณ วัดภูมินทร์ เรื่องราวจากอดีตถูกถ่ายทอดผ่านปลายพู่กัน บอกเล่าวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเชื่อของผู้คนในยุคนั้น

Standing tall above the city, Nan Identity Hall is a symbol of the rich history and traditions of Nan Province. More than just a museum, it is a vibrant learning space that blends Lanna and modern architecture, inviting visitors of all ages to explore the history, culture, and way of life of Nan.หออัตลักษณ์นครน่าน ยืนตระหง่านเหนือเมือง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงเรื่องราวและประเพณีอันยาวนานของเมืองน่าน ที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงพิพิธภัณฑ์เก็บของเก่า แต่เป็นพื้นที่การเรียนรู้อันมีชีวิตชีวา ออกแบบโดยผสมผสานสถาปัตยกรรมล้านนาและสมัยใหม่เข้าด้วยกัน ดึงดูดผู้มาเยือนทุกวัยให้เข้ามาสัมผัสประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของเมืองน่าน

Where the enchanting melodies of Saw, a traditional singing style from Nan province, intertwine with the lively rhythms of Choi and E-saew music from Suphanburi's rich cultural heritage.จากขุนเขาสู่ทุ่งรวงทอง เสียงดนตรีพื้นบ้านสองวัฒนธรรม ผสมผสานเป็นหนึ่ง บทเพลงแห่งมิตรภาพและการแลกเปลี่ยน เรื่องราวที่รอให้คุณสัมผัส ในงานประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของประเทศไทย (TCCN) ที่จะจัดขึ้น

In the land of Chiang Rai, surrounded by soaring mountains and crystal-clear rivers, the melodies of local wisdom (Chiang Rai Creative City) resound, blending with the cool breeze, creating a warm and joyful atmosphere. ณ จังหวัดเชียงราย ดินแดนที่รายล้อมไปด้วยขุนเขาสูงเสียดฟ้าและสายน้ำใสสะอาด เสียงเพลงแห่งภูมิปัญญาดังก้องกังวาน ผสมผสานกับสายลมเย็นสบาย สร้างบรรยากาศอบอุ่นและเปี่ยมไปด้วยความรื่นรมย์

Nestled in the serene village of Hia, nestled in the Nan province of Thailand, lies a hidden gem of traditional wisdom and creativity. Phaeo Phafai, a women's weaving group led by the passionate Phaeo Netthiphan, is quietly crafting a sustainable future through their exquisite handwoven textiles. ณ หมู่บ้านเฮี้ย อำเภอปัว จังหวัดน่าน ห่างไกลจากแสงสีและความวุ่นวาย เมล็ดพันธุ์แห่งภูมิปัญญากำลังงอกงาม ผลิบานผ่านผืนผ้าทอมืออันงดงาม ภายใต้ชื่อ "แพวผ้าฝ้าย" ผลงานของกลุ่มทอผ้าบ้านเฮี้ย นำโดย "แพว เนตรทิพย์" หญิงสาวผู้เปี่ยมไปด้วยพลังและหัวใจที่รักบ้านเกิด

Drawing from the wisdom of the Iu Mien ethnic group, Doi Silver and Vanich Jewelry are examples of businesses that carry on the legacy of their ancestors while integrating creative thinking and smart marketing strategies. จากภูมิปัญญาของชนเผ่าอิ้วเมี่ยน ดอยซิลเวอร์ และ วาณิชจิวเวลรี่ เป็นตัวอย่างของธุรกิจที่สืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ และกลยุทธ์ทางการตลาดที่ชาญฉลาด

At Khwang Wiang Sa (Wiang Sa Square), Wiang Sa District, Nan Province, the atmosphere was lively, full of colors and music from the "Nan Fest" event, a festival that combines art, culture, food and music under the shade of Wat Bunyuen Phra Aram Luang, a sacred place of Wiang Sa District, Nan Province. วันที่ 1-3 มีนาคม 2567 ณ ข่วงเวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน บรรยากาศคึกคัก เต็มไปด้วยสีสันและเสียงดนตรี จากงาน "เทศกาลน่าน หรือ Nan Fest เทศกาลที่รวมเอาศิลปะ วัฒนธรรม อาหาร และดนตรี มาไว้ด้วยกัน ภายใต้ร่มเงาของวัดบุญยืนพระอารามหลวง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ของชาวอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

Nestled amidst the tranquil village of Ban Rong Ngae in Nan Province, Thailand, Wat Rong Naeng stands as a testament to faith and cultural heritage. The gentle sound of chanting mingles with the morning breeze, while colorful handwoven textiles sway in the sunlight, creating an atmosphere of serenity that draws visitors from near and far. วัดร้องแง : สถานที่แห่งศรัทธา สะท้อนวิถีไทลื้อ ณ บ้านร้องแง หมู่ที่ 7 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน เสียงสวดมนต์ดังก้องกังวาน ผสมผสานกับสายลมโชยผ่าน ผืนผ้าทอหลากสีสัน สะท้อนแสงแดดยามเช้า บรรยากาศอันเงียบสงบ ร่มรื่น ของวัดร้องแง ดึงดูดให้ผู้คนแวะเวียนมาเยือน

On February 17-18, 2024,Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization) Nan, in collaboration with the UNESCO Creative City Network Sukhothai, organized a hands-on workshop to exchange knowledge on handicrafts with the Ban Hak Lai Weaving Group in Pua District, Nan Province. เมื่อวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 อพท.น่าน ร่วมมือกับสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกสุโขทัย จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานหัตถกรรม ให้กับ กลุ่มทอผ้าบ้านหลักลาย อำเภอปัว จังหวัดน่าน

A preparatory meeting was held on June 22, 2023 at the Chao Anantawaritthidet Meeting room, 3rd floor, Nan City Hall, to present crucial information to the esteemed selection committee responsible for choosing the cities to become members of the prestigious UNESCO Creative Cities Network in 2023.

The 2023 SALA SILP Call for Applications is open to Local Artisan Through the Specific Buddhist art Stucco Works to the Product Design Workshop.,

Nan province, located in northern Thailand, possesses several unique characteristics that make it a potential candidate for inclusion in the Creative City Network.

Doi Silver Museum, a hilltribe silverware museum in Pua Valley. Learn about hill tribe culture through the silver jewelry used by the Yao hill tribe people in their daily lives at this small museum in Nan province.

Mien embroidered fabric is a traditional textile art form that is highly prized in Thailand for its beauty and craftsmanship.

The Nan River is a river in Thailand that runs through the northern part of the country. It is a tributary of the Chao Phraya River, which is one of the major rivers in Thailand.

The Long Boat Race Festival in Nan Province, Thailand is a celebration that takes place annually in the province of Nan,

Phra That refers to a Buddhist stupa, which is a dome-shaped structure that serves as a monument to the Buddha's teachings and to commemorate important events in his life.

the 5th World Yew Mien Cultural Fair between 3-5 February 2023 at the courtyard of the tourist center. Nan Municipality Office

Saw is a Lanna folk song playing. northern dialect Means singing, singing, playing "fiddle" is a language wisdom. that has been created beautifully and invaluable hidden in moral teachings Shows the relationship with the way of life of the Lanna people in various aspects such as beliefs, values, traditions.

The components of Nan unique racing boats. (prow/tail) boat writing Nan racing boats are hidden with the identity of Nan.

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy