อพท.6 เดินหน้า ผลักดัน น่าน ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

188 Views  | 

อพท.6 เดินหน้า ผลักดัน น่าน ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

นายธรรมนูญ ภาคธูป  ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 ปฏิบัติหน้าทีสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 อพท. กล่าวว่า เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ปัจจุบันมีอยู่ 295 เมือง จาก 90 ประเทศทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยขณะนี้มี 5 เมือง ซึ่งจะมีการพูดคุย พบปะกันกัน ซึ่งตรงนี้จะทำให้คนไทย และคนน่านที่รู้จักน่านอยู่แล้ว ก็จะมีอีก 295 เมืองทั่วโลก จะมีโอกาสรู้จักว่ามีน่านอยู่ในประเทศไทย เป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ทางภาคเหนือ และก็เป็นเมืองเก่าที่มีชีวิต และนอกจากนั้น คนที่นอกจาก 290 เมือง ก็จะได้เห็นว่า จ.น่าน ที่เป็นเมืองทางวัฒนธรรม ซึ่งหากมาเที่ยวประเทศไทย นอกจากเมืองที่รู้จักแล้ว ยังมี จ.น่าน อีก 1 จังหวัด ซึ่งจะทำให้เป็นโอกาสที่จะทำให้คนได้เข้ามาเยี่ยมเยือน  แล้วก็เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้  เพราะวัตถุประสงค์ของเมืองสร้างสรรค์นั้น ต้องการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ แก้ปัญหาการด้อยโอกาสของกลุ่มคนที่บางครั้งยังขาดโอกาสในเข้าถึงของการหารายได้ของอาชีพที่มีรายได้สูง  ซึ่งได้นำเรื่องการท่องเที่ยวเข้ามาเติม  และยังมีในเรื่องของครอบครัวที่ได้กลับมาอยู่ด้วยกัน เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญารุ่นต่อรุ่น ที่อาจเคยถูกมองว่าภูมิปัญญาโบราณเป็นเรื่องล้าหลัง  แต่วันนี้กำลังจะให้มีมูลค่า มีคุณค่าเพิ่มขึ้น  

สำหรับจังหวัดน่านนั้น มีความพร้อมอยู่แล้ว แต่ในวันนี้ยังขาดในส่วนของการรวบรวมเอกสาร  เล่าให้มาสู่การเป็นเอกสารเป็นทางการมากขึ้น ซึ่งตรงนี้ทาง อพท.6 ได้เข้ามาดำเนินการ ใน 2 เรื่อง คือ  1.การเตรียมเล่าชีวิตของคนน่าน  เล่าถึงวิถีการดำเนินงานของคนน่านให้เป็นเอกสารที่เป็นทางการ ภายใต้ข้อกำหนดว่าต้องไม่เกิดกี่คำเป็นภาษาอังกฤษ กับ 2.คือสร้างการรับรู่ว่าทุกคนช่วยกันทำอะไร แต่ละคนมีหน้าทีอะไร ประชาชนมีหน้าที่อะไร ส่วนราชการมีหน้าที่อะไร ภาคเอกชนมีหน้าที่อะไร  แล้วเราเข้ามาร่วมกันในการพัฒนาพื้นที่ โดยมุ่งสร้างความเจริญของบ้านเรา  ที่สำคัญคนในจ.น่านเข้าใจด้วย ว่ากำลังไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้คำว่าเมืองสร้างสรรค์ ย่านสร้างสรรค์ เป็นเป้าปลายทาง ของการพัฒนา เพราะว่าทุกคนต้องการให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่ในพื้นที่ที่เราทุกคนมาช่วยกัน  โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง เอาประชาชนเป็นศูนย์กลางเสมือนเป็นไข่แดง โดย อพท.6 เสมือนเป็นไข่ขาว เข้ามาเติมในแต่ละส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

สำหรับประเทศไทยนั้น มีเมืองเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก 5 แห่ง ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร, จังหวัดเชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและพื้นบ้าน, กรุงเทพมหานครฯ เมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ,จังหวัดสุโขทัย เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน และ จังหวัดเพชรบุรี เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร  โดยจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดเพชรบุรี คือเมืองที่ อพท. เข้าไปผลักดันจนเป็นผลสำเร็จได้รับเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ และในปีนี้ อพท. อยู่ระหว่างดำเนินการผลักดันจังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี  จังหวัดน่าน ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน และเมืองพัทยาเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์  รอบการเปิดรับสมัคร ปี พ.ศ.2566

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy