อพท.6 ชู 10 เมนู อาหารอร่อย ท้องถิ่นน่าน กระตุ้นการท่องเที่ยวในรูปแบบอาหาร

1587 Views  | 

การท่องเที่ยวเชิงอาหาร

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและแนวโน้มของการท่องเที่ยวเชิงอาหารว่าจะเป็นเครื่องมือในการช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน  ได้พัฒนาอาหารพื้นถิ่น มาเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยคาดว่าเมื่อดำเนินการแล้วจะสร้างรายได้ให้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ประกอบการธุรกิจบริการ ในพื้นที่จังหวัดน่านมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งจะช่วยสร้างภาพลักษณ์เมืองน่าน ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบใหม่ และเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวคุณภาพ

โดยดึงศักยภาพอาหารท้องถิ่นเมืองน่าน 10 เมนู จาก 4 ชุมชนพื้นที่พิเศษ ได้แก่ ชุมชนตำบลในเวียง ชุมชนดอนมูล ชุมชนบ่อสวกและชุมชนนาซาว พัฒนาการจัดจานเสิร์ฟและการเล่าเรื่องราวของวัตถุดิบ ขั้นตอนการปรุง และความเป็นมาของอาหารพื้นถิ่นให้น่าสนใจเพื่อนำเสนอเป็นความรู้ที่สนุกสนานให้แก่นักท่องเที่ยว สร้างการจดจำอาหารเมืองน่าน

นางศุภรดา กานดิศยากุล รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6   กล่าวว่า Gastronomy Tourism หยิบยกความอร่อยของเมนูอาหารพื้นถิ่นต่างๆในแต่ละชุมชน ขึ้นมาเป็นตัวชูโรงร่วมกับการท่องเที่ยว มีเป้าหมายในการพัฒนาเมืองน่านให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร  แสดงความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่สามารถเผยแพร่ให้ออกสู่สากล ผ่านตัวกลางทางด้านอาหาร ซึ่งได้ทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่มีอยู่มาพัฒนากิจกรรมใหม่ๆ  จัดตั้งกลุ่มผู้ที่มีความรู้และสนใจในเรื่องราวของอาหารเพื่อมาพูดคุยแลกเปลี่ยนจนนำไปสู่ความร่วมมือด้านอาหารเพื่อการพัฒนา Gastronomy ในท้องถิ่น รวมถึงการจัดกิจกรรมให้ผู้ประกอบการได้ทำเวิร์คช็อปสร้างสรรค์เมนูอาหารใหม่ที่เป็น Signature ของแต่ละร้าน ผ่านร้านอาหารชื่อดังด้วยเชฟที่ผ่านการ Training โดยใช้หลัก Michelin Star และข้อกำหนดสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย เชื่อมสู่การสร้าง Story Telling กับแหล่งท่องเที่ยว จัดการแข่งขันพัฒนาผลิตอาหารล้านนารูปแบบใหม่ และการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง   ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า Gastronomy Tourism จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือ ที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน  ด้วยอาหารท้องถิ่นที่ปรุงอย่างสร้างสรรค์ เป็นเมนูที่มีความงดงาม เพิ่มมูลค่า สร้างความยั่งยืน และทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ เกิดเป็นจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวในรูปแบบอาหารในจังหวัดน่าน  

 

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy