ปีกระต่าย

1013 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปีกระต่าย


พระธาตุ หมายถึงสถูปในศาสนาพุทธที่มีลักษณะเป็นโดม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธโอวาทและเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของพระองค์

สำหรับ "ปีกระต่าย" หมายถึงปีในปฏิทินจันทรคติจีนซึ่งเกี่ยวข้องกับราศี
กระต่าย ปีนี้เชื่อกันว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสงบ ความเงียบสงบ และความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากกระต่ายเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติเหล่านี้  ปฏิทินจันทรคติของจีนมีรอบ 12 ปี โดยแต่ละปีจะมีสัญลักษณ์รูปสัตว์แทน  "ปีเถาะ" จะเกิดขึ้นทุกๆ 12 ปีโดยประมาณ

ในทางโหราศาสตร์และวัฒนธรรมของจีน ปีเถาะมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อและโชคลางหลายประการ และได้แพร่หลายไปยังหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย เช่น

สันติภาพและความเงียบสงบ กระต่ายถือเป็นสัตว์ที่อ่อนโยนและรักสงบ และเชื่อว่าปีกระต่ายเป็นช่วงเวลาแห่งความสงบและความสงบ  กล่าวกันว่าผู้คนมีความสามัคคีกันมากขึ้นและมีการโต้เถียงกันน้อยลงในช่วงปีนี้

ความโชคดีและความเจริญรุ่งเรือง กระต่ายยังเกี่ยวข้องกับความโชคดีและความเจริญรุ่งเรือง และเชื่อกันว่าปีกระต่ายจะนำความโชคดีและความสำเร็จทางการเงินมาให้

ความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกทางศิลปะ กระต่ายถูกมองว่าเป็นสัตว์ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีศิลปะ และเชื่อว่าปีกระต่ายเป็นช่วงเวลาแห่งความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกทางศิลปะที่เพิ่มมากขึ้น

ความรักและความโรแมนติก กระต่ายยังเกี่ยวข้องกับความรักและความโรแมนติกอีกด้วย และว่ากันว่าปีกระต่ายเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่หรือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่า ความเชื่อเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากความเชื่อโชคลางและไม่ได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ผู้คนจำนวนมากในจีนและประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกยังคงมีความเชื่อเหล่านี้ และมองว่าปีกระต่ายเป็นช่วงเวลาแห่งความโชคดีและพลังบวก

 

เชิญชวนแขวนโคมงามตา บูชาพระธาตุแช่แห้ง 

ขอเชิญชวนประดับโคมกระต่าย เนื่องในงานประเพณีหกเป็งนมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง โคมทุกชิ้น ผลิตจากวัตถุดิบที่หาได้ในชุมชน โดยฝีมือคนในชุมชนที่อาศัยโดยรอบและศรัทธาต่อองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคมคำ หรือ เพจน่านบันดาลใจ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063884540490 


พระธาตุแช่แห้ง เป็นพระสถูปที่ตั้งอยู่ในจังหวัดน่าน เชื่อกันว่าเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ทำให้เป็นสถานที่แสวงบุญที่สำคัญสำหรับชาวพุทธ พระธาตุแช่แห้งถือเป็นสิ่งก่อสร้างศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนาและได้รับการเคารพในฐานะสัญลักษณ์แห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและเส้นทางสู่การตรัสรู้ ประชาชนไปสักการะพระธาตุแช่แห้งเพื่อไหว้พระ ทำบุญ ขอพรและขอโชคลาภ เจดีย์ยังเป็นที่พึ่งทางใจ มีผู้คนมากมายมานั่งสมาธิและใคร่ครวญถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า หากคุณสนใจที่จะเยี่ยมชมพระธาตุแช่แห้ง ควรทำความคุ้นเคยกับขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่นอยู่เสมอ เพื่อที่คุณจะได้เข้าร่วมพิธีหรือพิธีกรรมใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นด้วยความเคารพ

ชาวจังหวัดน่าน มักจะถือว่าพระธาตุแช่แห้งเป็นพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูง ในฐานะที่เป็นสถูป เชื่อกันว่าเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ทำให้เป็นสัญลักษณ์อันทรงพลังของศาสนาพุทธและเป็นสถานที่แสวงบุญที่สำคัญ ผู้คนอาจไปพระธาตุแช่แห้งเพื่อถวายสังฆทาน ขอพรเสริมสิริมงคลหรือเพียงเพื่อสักการะพระพุทธเจ้าและหลักธรรมคำสอนของพระองค์

อาจเป็นไปได้ว่าพระธาตุแช่แห้ง ถูกมองว่าเป็นแหล่งความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและมรดกทางวัฒนธรรมของชาวจังหวัดน่าน ในฐานะที่เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนา อาจถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งมรดกทางวัฒนธรรมของภูมิภาคและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลัง

พระธาตุแช่แห้ง มีความสำคัญทางจิตวิญญาณอย่างมากสำหรับชาวจังหวัดน่าน และเป็นส่วนสำคัญของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีโดยไม่คำนึงถึงความเชื่อเฉพาะเจาะจง พระธาตุแช่แห้งก็เหมือนกับสถูปพุทธองค์อื่นๆ มีประเพณีและพิธีกรรมมากมาย ต่อไปนี้เป็นประเพณีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเจดีย์ เช่น พระธาตุแช่แห้ง

แสวงบุญ พระธาตุแช่แห้งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นสถานที่แสวงบุญที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน ผู้คนอาจเดินทางมาจากที่ไกลๆ เพื่อเยี่ยมชมเจดีย์และไหว้พระ การเซ่นไหว้ ผู้เข้าชมพระธาตุแช่แห้งอาจถวายดอกไม้ ธูป เทียน หรือสิ่งของต่างๆ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและกตัญญูต่อพระพุทธเจ้า

การเวียนประทักษิณ ผู้มาเยือนพระธาตุแช่แห้งอาจเวียนรอบองค์พระธาตุตามเข็มนาฬิกา เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและร่วมปฏิบัติตามประเพณีทางพุทธศาสนา การทำสมาธิ พระธาตุแช่แห้งยังเป็นที่พึ่งทางใจและผู้คนจำนวนมากมานั่งสมาธิและทบทวนคำสอนของพระพุทธเจ้า

พิธีและพิธีกรรมอาจมีพิธีและพิธีกรรมที่จัดขึ้นที่พระธาตุแช่แห้ง เช่น เทศกาลทางพุทธศาสนาและงานพิเศษต่างๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมได้

ประเพณีและการปฏิบัติเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพระธาตุแช่แห้ง อาจแตกต่างกันไปกับความเชื่อในพื้นที่อื่นๆ ขึ้นอยู่กับประเพณีท้องถิ่นและประเพณีทางพุทธศาสนาที่เฉพาะเจาะจงในจังหวัดน่าน อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้คือแนวทางปฏิบัติทั่วไปบางประการที่เกี่ยวข้องกับสถูปทางพุทธศาสนา เช่น พระธาตุแช่แห้ง
 


(ภาพจาก https://cbtthailand.dasta.or.th)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้