กิจกรรมออกร้านงานเทศกาลหัตถกรรมพื้นเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔

757 Views  | 

กิจกรรมออกร้านงานเทศกาลหัตถกรรมพื้นเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔

• งานเทศกาลหัตถกรรมพื้นเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔ หรือ Chiang Mai Crafts Fair 20204th ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะหน่วยงานที่ปรึกษาโครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก (Chiang Mai City of Craftsand Folk Art)      ณ พื้นที่บริเวณพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อดำเนินกิจกรรมเป็น๔ ส่วน เพื่อดำเนินกิจกรรม ดังนี้

.๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ภายใต้แนวคิด "กึ๊ดแป๋งแต่งสร้าง: CreativeWorkshop"                            ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ วันละ ๒ กิจกรรม โดยแบ่งการจัดกิจกรรมเป็น

ช่วงเช้า เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ตามลำดับ ดังนี้
วันที่ ๓ ธันวาคม: กิจกรรม คัวตอง ดอกไม้ไหว และ ดุนลายเครื่องเงิน
วันที่ ๔ ธันวาคม: กิจกรรม ต้องลายกระดาษสา และ โกม (โคม) จากอำเภอสารภี
วันที่ ๕ ธันวาคม: กิจกรรม กระถางต้นไม้จักสาน จากชุมชนบ้านป่าบง และเขียวสวยหอม
วันที่ ๖ ธันวาคม: กิจกรรม แกะสลักไม้ และ รักสมุก จากชุมชนบ้านถวาย
วันที่ ๗ ธันวาคม: กิจกรรม เย็บหมอน และพวงกุญแจ จากชุมชนแม่แจ่ม
วันที่ ๘ ธันวาคม: กิจกรรม ผ้าย้อมคราม และเย็บหน้ากากผ้าอนามัย

๒ นิทรรศการเผยแพร่เกี่ยวกับเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกในประเทศไทยได้แก่

- จังหวัดภูเก็ต เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร
- จังหวัดเชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน
- จังหวัดสุโขทัย เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน
- กรุงเทพมหานคร เมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบและนิทรรศการสำหรับเมืองที่กำลังขับเคลื่อนเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ได้แก่ จังหวัดน่าน จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดเชียงราย

๓ การออกร้านขายสินค้าหัตถกรรม และการสาธิตงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นถิ่น ภายใต้แนวคิด "กาดสล่า ออนเซลล์ : Kad Salha on sale" โดยเครือข่ายผู้ดำเนินงานหัตถกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนจากสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกและเมืองที่อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนเพื่อเสนอชื่อเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ อาทิ จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดน่าน

๔ เวทีการแสดงดนตรีสดในรูปแบบดนตรีพื้นบ้านร่วมสมัย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรีสดในช่วงเช้าและบันทึกเสียงเพื่อเปิดซ้ำในช่วงบ่าย ทั้งนี้ ในบางวันของการจัดกิจกรรมมีการเชิญวงดนตรีจากภาคอื่นมาร่วมแสดง อาทิ วงดนตรีจากภาคอีสาน

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy