กิจกรรมการงาน "Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021"

8 Apr 2021  -  10 Apr 2021

• เข้าร่วมกิจกรรมการงาน "Chiang Mai Creative Cities Network Forum 2021"  วันที่ 8 - 10 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมนิมมาน คอนเวนชั่น เซนเตอร์  จ.เชียงใหม่

• โดยเป็นงานประชุมนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ครั้งนี้ จัดให้มีการเสวนาในประเด็นการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ฯ ดังนี้

1. เรื่อง "เมืองสร้างสรรค์จากพลังความร่วมมือ" โดยผู้แทนภาคีเครือข่ายเมืองเชียงใหม่เป็นองค์เสวนา
2. เรื่อง "ความร่วมมือของเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ในประเทศไทย (Thailand Creative Cities Network: TCCN)" ซึ่งได้รับเกียรติจาก Prof.Dr. Masayuki Sasaki และ Ms.Nami Aiko ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ผ่านระบบ Video Conference จากประเทศญี่ปุ่น
3. เรื่อง "แนวทางการพัฒนาสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ของUnesco ในประเทศไทย" โดยผู้แทนจากสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ในประเทศไทยทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ สุโขทัย และกรุงเทพมหานคร เป็นองค์เสวนา
4. เรื่อง "ความพร้อมของเมืองในการเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO" โดยผู้แทนเมืองที่จะยื่นใบสมัครสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ให้ UNESCO พิจารณารับรองในปี 2564 ได้แก่ ผู้แทนจังหวัดน่าน สุพรรณบุรี เชียงราย และ เพชรบุรี ร่วมนำเสนอ โดยจังหวัดน่าน นายแพทย์ชาตรี เจริญศิริ ในฐานะผู้ติดต่อประสานงานหลัก (Focal Point) ได้นำเสนอความพร้อมของจังหวัดน่านในมิติต่างๆ
5. เรื่อง "แนวทางการดำเนินงานของสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO กับสถานการณ์โรคระบาด COVID19" เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy