กลุ่มทอผ้าบ้านเฮี้ย(แพวผ้าฝ้าย) : เส้นใยแห่งภูมิปัญญา ทอฝันสู่ความยั่งยืน

498 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กลุ่มทอผ้าบ้านเฮี้ย(แพวผ้าฝ้าย) : เส้นใยแห่งภูมิปัญญา ทอฝันสู่ความยั่งยืน

From factory worker to cultural revivalist

Phaeo, once a factory worker in the bustling capital, returned to her roots driven by a deep love for her hometown and its rich textile heritage. Inspired by the intricate murals adorning the village temples, she embarked on a journey of learning and innovation, blending traditional Tai Lue patterns with contemporary design sensibilities.
อดีตสาวโรงงานที่เคยใช้ชีวิตในเมืองหลวง กลับมาผูกพันกับรากเหง้า ด้วยแรงศรัทธาในภูมิปัญญาผ้าทอตระกูลไทลื้อ แพวถ่ายทอดเรื่องราวจากภาพจิตรกรรมฝาผนัง ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ ลองผิดลองถูก จนเกิดเป็นผ้าทอที่ทั้งร่วมสมัยและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ดั้งเดิม

Weaving stories into fabric

Each Phaeo Phafai creation is a narrative woven into threads. The vibrant colors, simple lines, and intricate patterns tell stories of the Tai Lue people's way of life, culture, and beliefs, serving as a living testament to their history and traditions.

เส้นใยแห่งเรื่องราว

ผ้าทอของกลุ่มทอผ้าบ้านเฮี้ย บอกเล่าเรื่องราวผ่านลวดลายอันประณีต แต่ละผืนเปี่ยมไปด้วยความหมาย สะท้อนวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเชื่อของชาวไทลื้อ สีสันสดใส ลายเส้นเรียบง่าย ล้วนมีที่มาที่ไป เป็นเสมือนบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น


A relentless pursuit of learning and growth

Phaeo's dedication to her craft is evident in her relentless pursuit of knowledge and innovation. She continuously experiments with new techniques, designs, and materials, ensuring that Phaeo Phafai textiles remain both beautiful and relevant in the modern world.

การเดินทางแห่งการเรียนรู้

แพวไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้ พัฒนาฝีมือ ออกแบบลวดลายใหม่ คิดหาวิธีทอผ้าให้สวยงาม ทนทาน เข้ากับยุคสมัย


"Weaving is more than just a craft. It's about preserving our culture and heritage," Phaeo says with conviction."

การทอผ้าไม่ใช่แค่การทอ แต่เป็นการสืบสานวัฒนธรรม เป็นการรักษาภูมิปัญญา" แพวกล่าว


Weaving dreams of a sustainable future

Phaeo Phafai is more than just a weaving group. It has become a vibrant hub for learning, sharing, and empowering the community. Through their workshops and training programs, they are not only providing economic opportunities but also fostering a sense of pride and ownership in the village's rich textile heritage.

ทอฝันสู่ความยั่งยืน


แพวผ้าฝ้าย ไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มทอผ้า แต่เป็นเสมือนศูนย์กลางการเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน


"We want our community to thrive. We want our children to be proud of their ancestors' wisdom. And we want Phaeo Phafai textiles to be known all over the world," Phaeo shares her vision.

"เราอยากให้คนในชุมชนมีรายได้ อยากให้เด็กๆ ภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ และอยากให้ผ้าทอบ้านเฮี้ย เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก"


Hia: More than just a women's weaving group

Hia represents the strength of a united community, the power of collective action, and the boundless potential of traditional knowledge. Each Phaeo Phafai textile is a testament to this spirit, embodying the dedication, care, and love of the people who create them.

เฮี้ย : มากกว่าแค่ผ้าทอ

เฮี้ย คือตัวแทนของชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นการรวมพลังของผู้คน เป็นการต่อยอดภูมิปัญญา เป็นการทอฝันสู่ความยั่งยืน


In a world constantly changing, the handwoven textiles of Hia village stand tall, reflecting the beauty of age-old wisdom, telling stories through threads, and weaving dreams of a sustainable future.
ผ้าทอแต่ละผืน เปี่ยมไปด้วยความตั้งใจ ใส่ใจ และความรัก เป็นเสมือนตัวแทนของ "เฮี้ย" หมู่บ้านเล็กๆ ที่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลง ผืนผ้าทอบ้านเฮี้ย ยังคงยืนหยัด สะท้อนความงดงามของภูมิปัญญา บอกเล่าเรื่องราวผ่านเส้นใย ส่งต่อความฝันสู่ความยั่งยืน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้