วัดร้องแง : สถานที่แห่งศรัทธา สะท้อนวิถีไทลื้อ

449 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วัดร้องแง : สถานที่แห่งศรัทธา สะท้อนวิถีไทลื้อ

A testament to Tai Lue artistry
The temple's centerpiece is its ancient teakwood viharn, a majestic structure that rises majestically from the lush foliage. Exquisitely carved patterns adorn its exterior, showcasing the unique characteristics of Tai Lue art. The low-pitched gable roof, topped with traditional terracotta tiles, exudes a sense of simplicity and charm.
วิหารศิลปะไทลื้อ : มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า
วิหารไม้สักโบราณ ตั้งตระหง่านท่ามกลางร่มไม้ใหญ่ ลวดลายแกะสลักประณีต บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของศิลปะไทลื้อ หลังคาทรงจั่วต่ำ มุงด้วยกระเบื้องดินเผา สะท้อนความเรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์

A treasure trove of spirituality
Inside the sanctuary, the main Buddha image, seated in the Maravijaya pose, commands a sense of reverence. The walls are adorned with murals, painted by local artisans, that depict scenes from the Buddha's life and the story of Prince Nemee. These murals offer a glimpse into the deep faith and traditional way of life of the Tai Lue people.
ภายในวิหาร : ขุมทรัพย์แห่งจิตวิญญาณ
ภายในวิหาร ประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย ผนังประดับด้วยจิตรกรรมฝาผนัง เล่าเรื่องราวพุทธประวัติและเนมีราชชาดก ฝีมือช่างพื้นบ้าน บ่งบอกถึงความศรัทธาและวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ

Pulpit Buddhist: Heritage of Wisdom
The ancient teakwood pulpit, meticulously carved with intricate patterns, is a masterpiece of Tai Lue craftsmanship. It stands as a testament to the ingenuity and artistic heritage of the community, serving as a bridge between generations and a symbol of cultural continuity.
ธรรมาสน์ : มรดกแห่งภูมิปัญญา
ธรรมาสน์ไม้สักโบราณ แกะสลักลวดลายประณีต เป็นเอกลักษณ์ของช่างไทลื้อ สะท้อนภูมิปัญญาอันล้ำค่า เป็นเสมือนมรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น

More than just a place of worship
Rong Naeng temple transcends its role as a mere place of worship. It serves as the heart of the community, a place where people gather to foster a sense of unity, nurture their faith, and preserve the cherished traditions of the Tai Lue people.
ร้องแง : มากกว่าแค่สถานที่
วัดร้องแง ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่เป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นที่รวมจิตใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทลื้อ

The harmonious blend of chanting, birdsong, and the gentle rustling of textiles creates a symphony of faith that encapsulates the essence of Wat Rong Naeng. It is a place where the beauty of Tai Lue art, the wisdom of generations, and the rhythm of everyday life converge in a captivating tapestry of time and tradition.
เสียงสวดมนต์ เสียงนกร้อง เสียงลมพัดผ่านผืนผ้าทอ ล้วนเป็นบทเพลงแห่งศรัทธา บอกเล่าเรื่องราวของวิถีชีวิต สะท้อนภูมิปัญญา และความงดงามของศิลปะไทลื้อ ที่วัดร้องแง สถานที่อันเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์แห่งกาลเวลา

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้