อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

799 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน จังหวัดน่าน (NAN Crafts and Folk Art Forum 2022)  ที่ทาง อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 จัดขึ้นที่ห้องประชุม The Impress Convention Hall โรงแรม ดิ เอ็มเพรสน่าน อำเภอเมืองจังหวัดน่าน  เพื่อพัฒนาให้เมืองน่านร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ให้จังหวัดน่านเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ สามารถสร้างสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่เอื้อให้เกิดการสร้างสรรค์งาน รวมทั้งมีการจัดเตรียมปัจจัยพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ผลิตผลงาน ผู้ประกอบธุรกิจสร้างสรรค์ ตลอดจนนำความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเกิดการพัฒนาเมือง ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  โดยมีผู้แทนจาก UNESCO Bangkok ประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนเมืองสร้างสรรค์ต่างประเทศ และผู้แทนเมืองสร้างสรรค์ภายในประเทศทั้ง 5 เมือง ได้แก่ ผู้แทนเมืองสร้างสรรค์จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุโขทัย กรุงเทพฯ และจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุม

ทางยูเนสโกได้ดำเนินนโยบาย “เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์” หรือ The Creative Cities Network เมื่อปี พ.ศ. 2547 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นำไปสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติของภาคประชาคม ประชาชน เอกชนและสาธารณะ ซึ่งทางยูเนสโกได้ให้คำจำกัดความ Creative City คือการร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิ่นและภาครัฐ ในการสร้างสรรค์เมืองผ่านการพัฒนาสภาพแวดล้อม โครงสร้างทางสังคม ระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และการนำสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม ตลอดจนจารีตประเพณีของท้องถิ่นมาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อนำไปสู่การเป็นเมืองที่เอื้อต่อการสร้างธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์จากสมาชิกจากเมืองต่าง ๆ

ซึ่งทาง อพท. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาให้เมืองน่านร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ให้จังหวัดน่านเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ สามารถสร้างสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมที่เอื้อให้เกิดการสร้างสรรค์งาน รวมทั้งมีการจัดเตรียมปัจจัยพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ผลิตผลงาน ผู้ประกอบธุรกิจสร้างสรรค์ ตลอดจนนำความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเกิดการพัฒนาเมือง ส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดย อพท. เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการผลักดันการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ร่วมกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ สนับสนุนและยกระดับพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านและจังหวัดน่านให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวของชุมชนและหน่วยงานภาคีพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเมืองที่ได้เป็นสมาชิกเครือข่ายในประเทศและนานาชาติ และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ภูมิภาค หรือชุมชนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านและจังหวัดน่าน สู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก

ซึ่งในกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วยการจัดเสวนาแนวทางการเติบโตของภาคธุรกิจด้านนวัตกรรมและธุรกิจสร้างสรรค์ (Creativity and Cultural industries Augmentation) โดยตัวแทนจากภาคเอกชนในจังหวัดน่าน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การดำเนินกิจกรรมที่ทำให้เมืองมีชีวิตชีวา Community Enthusiasm” โดยผู้แทนเมืองสร้างสรรค์ทั้ง 5 เมือง และผู้แทนจาก 2 ประเทศ ได้แก่ บราซิลและอินโดนีเซีย และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เมืองสร้างสรรค์กับเมืองมรดกโลก แตกต่างกันอย่างไรและให้คุณค่าอะไรกับประชาชน” โดยผู้เชี่ยวชาญโครงการด้านเมืองสร้างสรรค์ และเมืองมรดกโลก จาก UNESCO Bangkok พร้อมทั้งมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยที่งานจะมีไปถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 นี้

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้